Överlägg

Om oss

Vår Verksamhet

Vi på U.R. Plåt & Smide AB  sysslar med allt från konstsmide, finsmide till byggsmide. För oss finns inga hinder, inget jobb är för stort eller för litet.         

U.R. Plåt & Smide har sitt ursprung i början från 1950-talet, ombildades till aktiebolag 1988.  Företaget drivs som ett familjeföretag där Lenny Söderlund, som innehar EWS-certifikat och Bas U / Bas P mm.. , är från 2015 bolagets VD. F.n. har vi totalt ca 20 anställda. 

Vår affärsidé är att inom plåt- och smidesbranschen tillverka smidesprodukter för montering samt även utföra reparationssmide.  

Vi bedriver vår verksamhet inom Storstockholm och har mångåriga samarbeten med ett flertal större beställare.

Vi anser oss vara mycket flexibla i att utföra arbeten med kort varsel, samt på tider som passar kunden. Vi utför dagligen arbeten inom känslig verksamhet och är vana att utföra arbeten under pågående verksamhet i miljöer som t.ex. broar, parkeringar, parkeringshus, bil- och cykelbanor, återvinningscentraler, miljöstationer, skolor, bostäder, äldreboenden, simhallar, kulturhistoriska fastigheter, offentliga miljöer och i säkerhetsklassade anläggningar samt i kontorsmiljö och privatpersoners lägenheter.

Vårt företag har god ekonomi, effektiv administration samt ändamålsenliga lokaler i egen fastighet på Ågestavägen 10 i Huddinge

Läs mer om:

Vår verksamhet;

Våra tjänster;