Certifiering


 

UR Plåt & Smide AB är certifierade enligt MVR-FR2000.
Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är väl inarbetat i företaget.

U.R. Certifikat giltigt 20160131

cert8887