Hem

U.R. Plåt & Smide AB är ett modernt och framgångsrikt smidesföretag med specialisering på rostfria arbeten. Vi tillverkar smidesprodukter för montering och utför även reparationssmide.

Företaget har sitt ursprung från 50-talet, ombildades till aktiebolag 1988. Vi sysselsätter f.n c:a 20 personer och har en egen fastighet anpassad för tillverkning i moderniserade ändamålsenliga lokaler.

För närvarande ser vi mycket positivt på framtiden. Vi har tecknat flerårsavtal med större beställare och har därför investerat i nya maskiner och verktyg samt service- och lastbilar för att kunna upprätthålla och effektivisera den service vi utlovat våra kunder.